Κανών Παρακλητικός Είς Τον ΄Οσιον Ιακώβον Τον Εν Εύβοια

Κανών Παρακλητικός Είς Τον ΄Οσιον Ιακώβον Τον Εν Εύβοια

Συλλογικό έργο

  • $5.00


Κανών Παρακλητικός Είς Τον ΄Οσιον Ιακώβον Τον Εν Εύβοια - συμπεριλαμβάνει και την βιογραφία του.

Μονοτρόπων καύχημα, καί τῶν ὅσιων φωσφόρε, λύχνε λάμπων ἀπασιν, ἀρετῶν λαμπρότητι καί φαιδρότητι, σέ ἰκετεύομεν πάσης στενώσεως, ἐπηρείας τοῦ ἀλάστορος, νόσων, μολύνσεων, κινδύνων τέ λύμης καί θλίψεως, τάχιστα ἁπάλλαξον, τούς ἐκδεχομένους σήν μεσιτείαν. Σέμνωμα Εὔβοιας, Δαβίδ θαυματουργέ, τούς εὐλαβῶς, ἐπιζητοῦντας τήν χάριν σου, ὑγιεῖς συντήρησον.

 We Also Recommend