Η εν Χριστώ ζωή - Β΄ τεύχος

Η εν Χριστώ ζωή - Β΄ τεύχος

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

  • $30.00


Μεταξύ των συγγραμμάτων του αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, τα οποία «κόσμος εισί τη του Χριστού Εκκλησία», κατά το Γεώργιο Σχολάριο, εξέχουσα θέση καταλαμβάνει το έργο του «Περί της εν Χριστώ ζωής». 

Αποτελείται από επτά Λόγους και είναι μία σε βάθος εξέταση και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του χριστιανού, με βάση τα ιερά μυστήρια και κυρίως τα τρία βασικά (βάπτισμα, άγιο μύρο, θεία ευχαριστία). 

Στο Α΄ τεύχος της Σειράς μας περιέχονται οι Λόγοι Α΄ και Β΄. Σ' αυτούς αναπτύσσονται τα θέματα: Η εν Χριστώ ζωή συγκροτείται από τα τρία βασικά μυστήρια και εξετάζεται η συμβολή του αγίου βαπτίσματος. 

Στο Β΄ τεύχος (Λόγοι Γ΄-Ε΄) η συμβολή του μύρου (χρίσματος), της θείας κοινωνίας και του ιερού θυσιαστηρίου. 

Και στο Γ΄ τεύχος (Λόγοι ΣΤ΄-Ζ΄) πως θα διατηρήσουμε την εν Χριστώ ζωή που αποκτήσαμε και ποια είναι η πνευματική κατάσταση εκείνου που με αγώνα διαφύλαξε τη χάρη την οποία έλαβε από τα μυστήρια. 

Πράγματι το έργο τούτο, όπως παρατηρήθηκε, προσφέρει μία ανατομία της πνευματικής ζωής.We Also Recommend