Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία

Ορθόδοξη Χριστιανική Μαρτυρία

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

  • $15.00


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μέρος Α' 

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

1. Ορθόδοξη Εκκλησία και Οικουμενική Κίνηση 155

2. Η Συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Επικρά­τηση της Ειρήνης, της Δικαιοσύνης, της Ελευθερίας, της Αδελφοσύνης και της Αγάπης μεταξύ των Λαών, και στην άρση των φυλετικών και λοιπών Διακρίσεων 161

Μέρος Β'

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

1. Οικουμενικές πεποιθήσεις για την Ιεραποστολή και τον Ευαγγελισμό 177

2. Η Θεία Ευχαριστία ως Ιεραποστολική Πορεία 201

3. Χριστιανική Μαρτυρία-Κοινή Μαρτυρία 205

Πίνακας των Διορθοδόξων Ιεραποστολικών Διασκέψεων του ΠΣΕ 213We Also Recommend