Ποιότητας Ζωής

Ποιότητας Ζωής

Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος

  • $35.00


Ἡ ποιότητα ζωῆς δέν ἐξαντλεῖται στήν οἰκονομική ἄνεση καί στήν καλλιτέρευση ἁπλῶς τῆς βιολογικῆς ζωῆς, ἀλλά στήν ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί στήν ἐσωτερική ἐλευθερία.

Στό βιβλίο Ποιότητα Ζωῆς παρουσιάζονται κείμενα ἁπλά γραμμένα καί δημοσιευμένα κατά καιρούς σέ ἐφημερίδες καί περιοδικά, τά ὁποῖα προβάλλουν τήν νέα ζωή στήν ὁποία κατευθύνει ἡ ᾽Εκκλησία τόν ἄνθρωπο.

Ὁ συγγραφέας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, διαπραγματεύεται θέματα θεολογικά, κοινωνικά, πολιτικά καί μέ συντομία καταγράφει τίς διαπιστώσεις του γιά τήν σύγχρονη κοινωνία.  Περιγράφει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἐξετάζει τά προβλήματά του καί τίς ἀνησυχίες του.

Μέσα στήν ᾽Εκκλησία ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ σωστή σχέση μέ τόν Θεό, τούς ἀνθρώπους καί τήν κτίση. ῾Η ᾽Ορθοδοξία μέ τήν θεραπευτική ἀγωγή πού διαθέτει προσφέρει οὐσιαστικές λύσεις στά διάφορα προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

Ἡ Ποιότητα Ζωῆς εἶναι ἕνα βιβλίο πού δίνει ἀπαντήσεις στίς μεταφυσικές ἀγωνίες, στίς ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις καί στίς ἀνησυχίες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.We Also Recommend