Ορθοδοξία και Ουμανισμός - Ορθοδοξία και Παπισμός

Ορθοδοξία και Ουμανισμός - Ορθοδοξία και Παπισμός

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  • $7.00


Δύο θεολογικά δοκίμια που φανερώνουν την Ορθοδοξία ως τρόπο θεανθρωποκεντρικής (Χριστοκεντρικής) ζωής και επισημαίνουν τον ανθρωποκεντρικό (ουμανιστικό-ενδοκοσμικό μη λυτρωτικό) χαρακτηρα του Παπισμού και του Δυτικού Χριστιανισμού. (12.5X20; 5 Σελίδες 127)