Συναξάρι Αγίων Γυναικών

Συναξάρι Αγίων Γυναικών

Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ν. Κογιώνης

  • $20.00


Ἔδειξαν ἀξιοθαύμαστη πνευματική ἀνδρεία· ἀγάπησαν ὁλόψυχα τόν Κύριο καί ἀφιέρωσαν σ’ Αὐτόν τή ζωή τους. Ὑπέμειναν τούς κόπους τῆς ἀσκήσεως ἤ καί τούς πόνους τοῦ μαρτυρίου καί χώρεσαν τόν Θεό στήν καρδιά τους.

Προτίμησαν νά στολισθοῦν μέ ἀγαθοεργίες καί ἀρετές παρά μέ ψεύτικα ὑλικά στολίδια. Μίσησαν τή ματαιοδοξία, ἀγάπησαν τήν ἀνάπαυση τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀρνήθηκαν τόν κόσμο καί τήν ἀπατηλή λάμψη του, πόθησαν τόν οὐρανό.

Τό παράδειγμά τους ἐκπέμπει μέσα στούς αἰῶνες φῶς παρήγορο, φῶς πού γεμίζει ἐλπίδα καί ἀναπαύει τίς ψυχές πού κουράστηκαν νά ψάχνουν σέ ἔρημους τόπους γιά τήν ἀληθινή εὐτυχία.

Ἑρμιόνη, Πολυχρονία, Δροσίς, Ἀνυσία, Ἐλέσα… Μικρό συναξάρι 26 ὄχι τόσο γνωστῶν ἁγίων γυναικῶν πού τό πέρασμά τους ἀπό τή γῆ σκόρπισε πλουσιοπάροχα τό ἀκριβό, τό πολύτιμο καί ζωοποιό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…

Μάρτυρες τῆς εὐσέβειας: Ἡ ἁγία Δροσίς ἡ θυγάτηρ τοῦ Τραϊανοῦ, Οἱ ἅγιες Ἀγάπη, Εἰρήνη καί Χιονία τῆς Θεσσαλονίκης, Ἡ ἁγία Πολυχρονία, Ἡ ἁγία Γλυκερία, Ἡ ἁγία Λυδία ἡ Ρωσίδα, Ἡ ἁγία Ἑρμιόνη ἡ ἰατρός

Μάρτυρες τῆς ἁγνότητα: Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μεθυμοπούλα, Ἡ ἁγία Ξενία ἡ Καλαματιανή, Ἡ ἁγία Ἑλένη ἡ νέα ἡ ἐκ Σινώπης 

Μάρτυρες τῆς συζυγίας: Ἡ ὁσία Θωμαΐς, Ἡ ἁγία Μαρία ἡ νέα ἡ ἐν Βιζύῃ τῆς Θράκης, Ἡ ἁγία Ἀργυρή 

Ὁσιομάρτυρες: Ἡ ἁγία Ἐλέσα, Ἡ ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, Ἡ ἁγία Ἀνυσία ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ 

Ὅσιες: Ἡ ὁσία Ἀθανασία ἡ ἐν Αἰγίνῃ, Ἡ ὁσία Ματρώνα ἡ ἀόμματη, Ἡ ὁσία Σοφία τῆς Αἴνου, Ἡ ὁσία Πελαγία ἡ ἐν Τήνῳ, Ἡ ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Θεσσαλονίκῃ, Ἡ ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου, Ἡ ὁσία Παρασκευή ἡ Ἐπιβατηνή 

Ἐμπνεύσθηκαν ἀπό τούς μάρτυρες: Ὁ ἅγιος Οὔαρος καί ἡ ὁσία Κλεοπάτρα, Ὁ ἅγιος Βονιφάτιος καί ἡ ἁγία Ἀγλαΐα We Also Recommend