Χριστοκεντρικές εμπειρίες

Χριστοκεντρικές εμπειρίες

Νικοδημου του Αγιορειτου

  • $15.00


Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια έμμεση και μερική ανταπόκριση στο αίτημα σεμνών εν Χριστώ αδελφών όπως γράψω τις προσωπικές εμπειρίες μου κατά τον μοναστικόν βίον μου ή ένα είδος απομνημονευμάτων. Μάταια τους υπενθυμίζω ότι το είδος αυτό, της αυτοβιογραφίας, είναι άγνωστον στην ορθόδοξη πνευματική παράδοση, ως αντίθετον προς το ήθος της σεμνότητος και ταπεινώσεως, αλλά και ορθοφροσύνης. Αντ’ αυτού όμως υποσχέθηκα να καταγράψω τις αφετηρίες της ασκητικής ζωής μου και πως, εν συνεχεία, αντελήφθην, από τις μελέτες μου και από την προσωπικήν μου πείραν, γενικώς την πνευματικήν ζωήν και πως προσήγγισα, ως αρχάριος και στην συνέχεια ως συνεχώς ωριμάζων, την περιβόητον νοεράν προσευχήν και γιατί πάντοτε την προέβαλλα.We Also Recommend