Αμαρτία και λύτρωση

Αμαρτία και λύτρωση

Γεωργίου Π. Σωτηρίου

  • $15.00


Το βιβλίο, χωρισμένο σε 9 ενότητες (η αμαρτία, η μετάνοια, η συγχώρηση, οι πειρασμοί και η αντιμετώπισή τους, η τιμωρία της αμαρτίας, το πρώτο αμάρτημα, ο Λυτρωτής Ιησούς, Θεία Χάρη και αμαρτία, οι χριστιανοί στον κόσμο) εισάγει με τον αρτιότερο τρόπο στο μεγάλο θέμα της αμαρτίας αλλά και της λύτρωσης δια του Ιησού Χριστού. Στο τέλος του έργου παρατίθενται συμβουλές για μετάνοια και σύγχωρηση.



We Also Recommend