Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας

Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας

Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου

  • $30.00


Η ιδιαιτερότητα του έργου οφείλεται στην επιτυχημένη ερμηνεία του ιερού κειμένου, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επανειλημμένες εκδόσεις του και την ευρύτατη αποδοχή του από το κοινό.

Η Μεγάλη Εβδομάς προετοιμάζει την είσοδόν μας εις την λαμπράν εορτήν της Αναστάσεως του Χριστού. Διανύων βήμα προς βήμα την Μεγ. Τεσσαρακοστήν, ο Ορθόδοξος Χριστιανός αναμένει με γλυκείαν ανυπομονησίαν τας ημέρας της Μεγ. Εβδομάδος, δια να συμμετάσχη εις το Πάθος και την Ανάστασιν του Κυρίου.

Η Μεγάλη Εβδομάς μετά ερμηνείας υπό Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωροπούλου.We Also Recommend