Το ιερατικό ήθος

Το ιερατικό ήθος

Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος

  • $35.00


Πολλές φορές επιχειρείται μια προσπάθεια προσαρμογής ή σχετικοποίησης του ορθόδοξου φρονήματος και ήθους προς τα σύγχρονα δεδομένα και τις ανθρώπινες φθαρτές ανάγκες και, παράλληλα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια τάση αλλοίωσης της διδασκαλίας του Χριστού με διδάγματα και προσεγγίσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία και το καθαρό χριστιανικό ήθος των Πατέρων μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις αλλοτριώνεται το ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος και επαναλαμβάνεται η ίδια ακριβώς φαρισαϊκή πρακτική: κατάχρηση της πίστεως και εκμετάλλευση της ανθρώπινης ψυχής εν ονόματι του Θεού. Μετά την έλευση του Χριστού όμως διαμορφώθηκε μια νέα κατάσταση: χριστιανικό ήθος δεν είναι αυτό των κανόνων και των αρχών αλλά αυτό της ελευθερίας και της προσωπικής κοινωνίας, που προέρχεται από κενωτική αγάπη. Για τη Δυτική Θεολογία κάποιος μπορεί να γνωρίσει το Θεό, μόνο όταν τηρεί τις εντολές Του. Για την Ορθόδοξη θεολογία, όμως, γνωρίζεις το Θεό, όταν αγαπάς, που σημαίνει ότι μετέχεις στην αγάπη Του και τη βιώνεις εν κοινωνία με τον πλησίον.We Also Recommend