Θεοτοκάριον (Νικοδήμου Αγιορείτου)

Θεοτοκάριον (Νικοδήμου Αγιορείτου)

Αγιου Νικοδημου του Αγιορειτου

  • $60.00


Θεοτοκάριον του 1843, Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

«Θεοτοκάριον νέον ποικίλον και ωραιότατον οκτώηχον είκοσι δύο θεσπεσίων και ιερών μελωδών ήχος πρώτος, τω Σαββάτω εσπέρας, Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, Ποίημα αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου»: Δοχείον της φύσεως της αχωρήτου, Χριστόν εκδυσώπησον, ίνα πυρός ρύσηται, του αφεγγούς με αγνή, και αναδείξη κοινωνόν της Βασιλείας αυτού.We Also Recommend