Μέγας Φώτιος

Μέγας Φώτιος

Ευάγγελος Π. Λέκκος

  • $18.00


"Φώτιος, το μέγα όνομα, και του τε κατ' αυτών αιώνων το θαύμα· ούτινος μεσταί πάσαι μεν Βιβλιοθήκαι, πάσαι δε σελίδες της Εκκλησιαστικής Ιστορίας· ο γένει τε και πλούτω, και αξιώμασι, και δη και μεγαλοφυΐα και σοφία και αρετή και ευσεβεία περικλεέστατος..." Αυτός υπήρξε ο ιερός Φώτιος: Μέγας, των αιώνων το θαύμα, ξακουστός για την καταγωγή, τον πλούτο, τα αξιώματα, τη μεγαλοφυΐα, τη σοφία, την αρετή, την ευσέβεια. Και όχι μόνο. Διότι η Εκκλ. Ιστορία έχει και πολλά άλλα να μαρτυρήσει για το μέγεθος της προσωπικότητάς του, το ύψος της προσφοράς του στα Γράμματα, το εύρος της ιεραποστολικής του δράσης, το ανυποχώρητο των πνευματικών του αγώνων, την κατοχύρωση της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, την καρτερία που επέδειξε κατά τους διωγμούς που υπέστη.

Γι' αυτό δίκαια συναριθμήθηκε μεταξύ των λαμπρών και μεγάλων οικουμενικών αγίων Πατέρων και των γενναίων και καλλινίκων Ομολογητών της Εκκλησίας.We Also Recommend