Αγία και Μεγάλη εβδομάδα

Αγία και Μεγάλη εβδομάδα

Ευάγγελος Π. Λέκκος

  • $20.00


Περιέχει την πλήρη Ακολουθία κάθε ημέρας χωρίς συντμήσεις και παραπομπές. Είναι μια εύχρηστη έκδοση, με ευανάγνωστα στοιχεία. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα των φιλακόλουθων χριστιανών.We Also Recommend