Νηπτική Ζωή και Ασκητικοί Κανόνες - Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο

Νηπτική Ζωή και Ασκητικοί Κανόνες - Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο

Αρχιμ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτου

  • $45.00


Στο παρόν βιβλίο σχολιάζεται μέρος των κανόνων του Μεγάλου Αντωνίου, όλο σχεδόν το μοναστηριακό Τυπικό και ο κανόνας του αγίου Αυγουστίνου, και μέρος του κανόνος του αγίου Μακαρίου. Ο γέροντας Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης με πατερικό φρόνημα επανέρχεται σε αυτό που δίδαξαν οι πατέρες και έζησε η Εκκλησία για πολλούς αιώνες στο Βυζάντιο. Ερμηνεύει τους κανόνες που αναφέρονται στη ζωή των μοναχών, τους λεγόμενους Ασκητικούς, με βαθύτατο θεολογικό και πνευματικό αισθητήριο. Ο σεβαστός Γέροντας κινείται με δυναμισμό και εσχατολογική προοπτική για να περιγράψει πολύ ζωντανά ότι αυτό που κατέθεσαν οι διδάσκαλοι του μοναχισμού ως κανόνες περιέχει αλήθεια και κυρίως καθορίζει τα όρια της πνευματικής ζωής.We Also Recommend