Ιερά Σύνοψις, και τα άγια πάθη μετά τινων απαραιτήτων προσθηκών

Ιερά Σύνοψις, και τα άγια πάθη μετά τινων απαραιτήτων προσθηκών

Orthodox Bookstore

  • $20.00


Ανθολογία προσευχών και ακολουθιών, μηνολόγιο του εκκλησιαστικού έτους κατ επιτομήν, οι κινητές εορτές του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Πεντηκοστάριον.We Also Recommend