Πηδάλιον

Πηδάλιον

Αγιου Νικοδημου του Αγιορειτου

  • $41.00


"Αύτη η βίβλος είναι η μετά τας αγίας Γραφάς αγία Γραφή, η μετά την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, Διαθήκη. Τα μετά  τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια." (Άγιος Νικόδημος).

Είναι η μόνη έκδοσις η οποία περιέχει και εμπεριστατωμένην εισαγωγήν υπό του αρχιμ. Ειρηναίου Δεληδήμου.

Ακριβής ανατύπωση απο την γ' εκδοση του έτους 1864.We Also Recommend