#47 Saint Gerasimos of Kephalonia

#47 Saint Gerasimos of Kephalonia

Egle-Ekaterine Potamitis

  • $4.00


#47 in the series "Paterikon for Kids"

Perfect for young children. Vividly illustrated by Egle-Ekaterine PotamitisWe Also Recommend