Οι Άγιοι των Αθηνών

Οι Άγιοι των Αθηνών

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

  • $6.00


Οι Άγιοι της πίστεώς μας είναι πραγματικά ο ατίμητος θησαυρός της Ορθοδοξίας και ο στέφανος κάθε τοπικής Εκκλησίας αφ' ενός μεν για την μαρτυρία της πίστεως, αφ' ετέρου για την ακτινοβολία της θείας χάριτος στον κόσμο. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους καθιέρωσε η Εκκλησία, από την ίδρυσή της ακόμη, τον εορτασμό της μνήμης τους κατά την ημέρα του μαρτυρίου τους, εάν πρόκειται για μάρτυρες ή την ημέρα της οσιακής κοιμήσεώς τους, εάν πρόκειται για οσίους. 

Και τούτο για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον για να παραδειγματίζονται οι πιστοί δια των πνευματικών τους κατορθωμάτων με τα οποία ανεδείχθησαν πιστοί μιμητές του υποδείγματος του αρχηγού και τελειωτού της πίστεώς μας Κυρίου Ιησού Χριστού και δεύτερον για να απολαμβάνουν αυτοί την χάρη και την βοήθειά τους. Γι' αυτό και οι ευλαβείς πιστοί ανέκαθεν συνάγονταν κατά την αγομένη εορτή των μαρτύρων και των οσίων της πίστεώς μας.We Also Recommend