Το Άγιο Φώς

Το Άγιο Φώς

ΙΩΣΗΦ Μ. Δ.

  • $14.00


Η παρούσα εργασία του Μοναχού Ιωσήφ αναφέρεται στο θαύμα της ελεύσεως του Αγίου Φωτός κατά την ακολουθία της Αναστάσεως. Η εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθ' όσον βασίζεται τόσο στις βυζαντινές και στις μεταβυζαντινές πηγές, όσο και στις μαρτυρίες συγχρόνων μας, κληρικών και λαϊκών.

Ο συγγραφέας καταδεικνύει ότι μόνον διά του Ορθοδόξου Πατριάρχου επιτελείται το υπερφυέστατο θαύμα του Αγίου Φωτός, ενώ εν συνεχεία αυτό πιστοποιείται από το πλήρωμα της Εκκλησίας.We Also Recommend