Ο γέροντάς μας ὁ πατήρ Σίμων

Ο γέροντάς μας ὁ πατήρ Σίμων

Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

  • $55.00


Πώς να περιγραφή ο Γέροντάς μας, ο π. Σίμων;
Ο Βροντερός Προφήτης με "πνεύμα Ηλιού", αλλά και με εσχάτη Ταπείνωση και Υπακοή;
Πώς να περιγραφή ο Καθρέπτης της Ιερωσύνης, ο Πνευματικός, που ενεργούσε τόσο πολύ εξειδικευμένα σε κάθε πιστό, όπως το "Μάννα εξ Ουρανού";
Πώς να περιγραφή ο Μάρτυρας, που μαρτύρησε από μαθητάς του;We Also Recommend