Σύνοδος Ουρανού και Γης

Σύνοδος Ουρανού και Γης

Metropolitan of Nafpaktos Hierotheos

  • $45.00


Ή εν ούρανοϊς λατρεία καί το επουράνιο πολίτευμα πρέπει να σκιαγραφήται στην γη, καί αυτό πρέπει να καθορΐζη τον τρόπο πού τελούμε την θεία Λειτουργία στο επίγειο Θυσιαστήριο στον Ιερό Ναό, τον τρόπο καί την έμπνευση πού προσευχόμαστε, τον τρόπο πού συγκροτείται καί διοικείται ή Εκκλησία, τον τρόπο πού αποφασίζει ή Εκκλησία συνοδικώς για δογματικά καί κανονικά ζητήματα. "Εξω από αυτήν την σκιαγραφία επί γης των επουρανίων, όλα, ήτοι προσευχή, λατρεία, Λειτουργία, συνοδικές διασκέψεις υπονομεύονται και άπονοηματοδοτοϋνται. Επίσης, δλα δσα τελούνται στην Εκκλησία πρέπει να άνα-ρωνται στα επουράνια, κατά την έμπνευ-ένη τελευταία φράση του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πρίν, δηλαδή, ή ψυχή του φυγή από το σώμα: «τα επουράνια εις τα επουράνια».We Also Recommend