Πάτερ ημών κατά τους Πατέρες

Πάτερ ημών κατά τους Πατέρες

Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου

  • $13.00


1. ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

2. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»

3. ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΟΤΑΡΑ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»

4. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ»

5. ΑΒΒΑ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ: Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ