Το Μυστήριο του Θανάτου

Το Μυστήριο του Θανάτου

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

  • $55.00


Τι είναι ο θάνατος; Πώς εισώρμησε στον κόσμο; Ποια η αγιοπατερική διδασκαλία περί αυτού; Ζουν οι ψυχές μετά το θάνατο; Πού; Πώς; Υπάρχει Κόλασι και Παράδεισος;

Με οδηγούς την Αγία Γραφή και την Αποστολική Παράδοσιν και με την χειραγωγίαν των θεοφόρων Πατέρων εξετάζομεν: πώς εισώρμησε εις τον κόσμον ο θάνατος; πώς ο Θεός μετέβαλε την τιμωρία εις ευεργεσία; πώς ο Θεάνθρωπος ενίκησε κατά κράτος τον θάνατον και πώς, από την στιγμή που ανεστήθη, προγευόμεθα και εμείς τον αιώνα της αναστάσεως.

Ακόμη εξετάζομεν πώς πρέπει να φιλοσοφούμε θετικώς περί θανάτου; τι είναι ο τελωνισμός των ψυχών; πού πηγαίνουν μετά θάνατον οι ψυχές των κεκοιμημένων μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας και πώς ζουν εκεί.

Πώς εμείς, που είμεθα ακόμη εις τον κόσμον αυτόν, μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους με τις προσευχές και τα Μνημόσυνα. Πώς θα γίνη η ανάστασις των νεκρών; Πώς θα είναι τα σώματα που θα αναστηθούν; Πώς θα γίνη η καθολική κρίσις; Υπάρχει αιώνιος κόλασις; Πώς είναι ο αιώνιος Παράδεισος και πώς θα γίνη η συντέλεια και ανακαίνισις του κόσμου;

Άδετο, σχ.14Χ21, Σελ.600We Also Recommend