Κύριε και Δέσποτα της Ζωής μου... (Γεώργιος Δορμπαράκης)

Κύριε και Δέσποτα της Ζωής μου... (Γεώργιος Δορμπαράκης)

Γεώργιος Δορμπαράκης

  • $18.00


Σχολιασμός της ευχής του οσίου Εφραίμ του Σύρου η οποία αναφέρεται στον αγώνα του χριστιανού να αποβάλλει τα πάθη του. Η Σαρακοστή είναι η περίοδος πού φέρνει το Χρι­στιανό στα συγκαλά του, αφού τον κάνει να ζει τη ζωή του συνεπούς Χριστιανού: του εν μετανοία ευρι­σκομένου, του εγρηγορότος, πού βρίσκεται σε διαρ­κή σχέση με τον Θεό και εξάρτηση από Αυτόν. Η Σαρακοστή λοιπόν είναι η περίοδος ανανήψεως, το λουτρό καθάρσεως του Χριστιανού, πού τον απομα­κρύνει από τις φαντασιώσεις και πλάνες της ζωής αυτής. Η Σαρακοστή δηλ. είναι η περίοδος προ­σγειώσεως του Χριστιανού στην πραγματικότητα: τον κάνει να βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο, όπως είναι αληθινά. Η ευχή του οσίου Εφραίμ του Σύρου φανερώνει το πνεύμα αυτό της Σαρακοστής. Αναφέρεται στον αγώνα του Χριστιανού ν' αποβάλει τα πάθη του και να ενδυθεί τις αρετές. Από την άποψη αυτή ο σχολιασμός της ευχής με τη βοήθεια των ασκητικών ιδίως Πατέρων της Εκκλησίας μας είναι, πιστεύουμε, έργο σημαντικό.We Also Recommend