Τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς πατρότητος τοῦ ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου

Τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς πατρότητος τοῦ ὁσίου Γέροντος Φιλοθέου

Orthodox Kypseli

  • $11.00


Πριν, αγαπητοί, αναφερθούμε για την έκδοση αυτών των επιστολών του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου θεωρούμε καλόν να μνημονεύσουμε πως η του παναγάθου Θεού πρόνοια ευδόκησε να μας γνωρίσει και συνδέσει με τον Όσιον Γέροντα Φιλόθεο της Πάρου.

Κατά φώτιση Θεού, το καλοκαίρι του 1959, βρέθηκα στον εσπερινό εορτάζοντος ιερού Ναού κοντά στην κωμόπολη Ροδόπολη του νομού Σερρών.

Μετά την ακολουθία του εσπερινού έμειναν αρκετές ευλαβείς ψυχές, ανδρών και γυναικών, για να κάνουν παράκληση, προσευχηθούν και διαβάσουν κάτι ψυχωφελές. Ένας πιστός Χριστιανός, Γεώργιος Κ. ονομαζόμενος, μάς έδωσε το περιοδικό "ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" του Βόλου και μας παρακάλεσε να τους διαβάσω ένα μέρος για ψυχική ωφέλεια όλων.

Στο τέλος μου είπε κρατήσέ το για εσένα, έχει χρήσιμα πράγματα, εγώ είμαι συνδρομητής του. We Also Recommend