Αἱ τρεῖς Θείαι Λειτουργίαι

Αἱ τρεῖς Θείαι Λειτουργίαι

Παναγιώτης Τρεμπέλας

  • $35.00


Κλασικό λειτουργικό βιβλίο, μέσω του οποίου προβλήθηκαν οι θησαυροί της ορθοδόξου λειτουργικής παραδόσεως και δόθηκε αφορμή για επιστημονική μελέτη των παλαιών λειτουργικών κωδικών. Έκδοση κριτική η οποία καταρτίστηκε βάσει υπερογδοήκοντα κωδικών και την οποία εξέδωσε για πρώτη φορά το έτος 1935 η Μεγάλη Πατριαρχική Επιστημονική Αθηνών για την αναθεώρηση και έκδοση των λειτουργικών βιβλίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.We Also Recommend