Το προσευχητάρι μου

Το προσευχητάρι μου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΙΓΛΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

  • $50.00


Εἶναι πλήρως εἰκονογραφημένο. Στὸ πρῶτο μέρος θὰ βρεῖτε ὅλες τὶς προσευχές ποὺ χρειάζεται ἡ σημερινὴ οἰκογένεια, ὃπως καὶ τὰ ἀπολυτίκια τῶν πὲντε μεγαλύτερων ἐορτῶν τοῦ ἔτους μὲ εἰδικὰ προσαρμοσμένες ἁγιογραφικές εἰκόνες. Στὸ δεύτερο μέρος μεταφράσεις τῶν προσευχῶν καὶ ἐξηγήσεις.

Τὸ βιβλίο ποὺ θὰ σᾶς βοηθήσῃ νὰ ἑνώσετε τὴν οἰκογένειά σας στὴν προσευχή.We Also Recommend