Ακολουθίαι της Κυριακής

Ακολουθίαι της Κυριακής

Συλλογικό έργο

  • $15.00


Περιλαμβάνει τον Εσπερινό και τον Όρθρο των οκτώ ήχων, με την σειρά. Επίσης περιλαμβάνει την Θεία Λειτουργία Ιωανν. Χρυσοστόμου, τα ένδεκα Εωθινά Ευαγγέλια και τις περικοπές των Αποστολικών και Ευαγγελικών αναγνωσμάτων των Κυριακών καθώς και ολόκληρη την Ευχαριστίαν μετα την Θεία Μετάληψη 

τσέπης 8.5X12.5 Σελίδες 696We Also Recommend