Ο Άγιος Ιερομάρτυς Κυπριανός

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Κυπριανός

ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

  • $22.00


Περιέχει τον βίον των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Περί μαγείας, μαντείας και αστρολογίας εκ της Παλαιάς Διαθήκης, εκ των Ιερών Κανόνων και εκ των έργων του Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου. Την ακολουθίαν της Λιτής. Την Ιεράν Προσευχήν του Αγίου Κυπριανού διαλύουσα τα μάγια, ως και διαφόρους ευχάς και εξορκισμούς κατά σατανικών ενεργειών.

(12X17 Σελίδες 144)We Also Recommend