Ενας Ασκητής Επίσκοπος - Άγιος Νήφων

Ενας Ασκητής Επίσκοπος - Άγιος Νήφων

Πέτρος μοναχός

  • $26.00


Οι αγώνες, οι διδαχές, τα θαύματα και οι προσευχές του αγίου Νήφωνος Κωνσταντιανής, ενός ιεράρχη του 4ου αι., που ευαρέστησε το Θεό με τις σκληρές ασκήσεις και την ενάρετη πολιτεία του. Ο όσιος Νήφων αποτελεί για κάθε αγωνιζόμενο χριστιανό υπόδειγμα θάρρους στον πόλεμο εναντίον των νοητών εχθρών, που τους κατανίκησε με τρία πανίσχυρα πνευματικά όπλα: την ταπείνωση, την προσευχή και τη νηστεία. Σε παράρτημα εκδίδονται ο Παρακλητικός Κανών του Οσίου και οι κατανυκτικότατες προσευχές του (στο πρωτότυπο).We Also Recommend