Θησαυρός Αγίων

Συλλογικό έργο

  • $50.00


Περιέχων παρακλήσεις εις διαφόρους αγίους. Βιβλίον απαραίτητον διά κάθε εκκλησίαν, και κάθε χριστιανικήν οικογένειαν, διότι η παράκλησις και η προσευχή είναι νήμα το οποίον μας συνδέει με τον Θεόν και ζητούμεν παρ' αυτού την ευλογίαν.

Η Παράκλησις εις έναν Άγιον είναι αναγκαιοτάτη διά να πρεσβεύση υπέρ ημών προς τον Κύριον. Πρέπει να διαβάζεται μετά κατανύξεως, πίστεως, αγάπης και ελπίδος.We Also Recommend