Ο Άγιος Σιλουανός Ο Αθωνίτης

Ο Άγιος Σιλουανός Ο Αθωνίτης

Αρχιμανδριτου Σωφρονιου

  • $90.00


Πόσο δύσκολο είναι για μας τους ανθρώπους να το αποδεχθούμε! Δύσκολο, γιατί και η ατομική μας ζωή και η ζωή του κόσμου, ο οποίος μας περιβάλλει, αποδεικνύουν μάλλον το αντίθετο.

Πραγματικά! Πού είναι αυτό το ΦΩΣ της ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, αν όλοι σχεδόν, εγγίζοντας το τέλος της ζωής, αναφωνούν με πίκρα καρδιάς μαζί με τον Ιώβ: «Αι ημέραι μου παρήλθον εν βρόμω, ερράγη δε τα άρθρα της καρδίας μου… άδης μου ο οίκος… Πού ουν μου έτι εστίν η ελπίς;» και εκείνο που μυστικά, αλλά με δύναμη, ζητούσε η καρδιά μου από τα πρώτα χρόνια της, «τις όψεται;» (Ιώβ ιζ’ 11-15). We Also Recommend