Έχω διαταχθεί να γίνω θεός!

Έχω διαταχθεί να γίνω θεός!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

  • $23.00


Δεν ξέρω σε ποια άλλη ευκαιρία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη ρητορική μου, αν όχι τώρα. Ή ποιο μεγαλύτερο δώρο θα έκανα στον εαυτό μου ή στους εγκωμιαστές της αρετής ή και στους ίδιους τους ρητορικούς λόγους από το να παρουσιάσω με λόγο εγκωμιαστικό τον θαυμασμό μου γι' αυτόν τον άνδρα...

...Ποιος καθάρισε περισσότερο τον εαυτό του με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον έκαμε άξιο να διηγείται τα θεία; Ποιος είχε καλύτερο χάρισμα λόγου, για να ερμηνεύει και να διατυπώνει τις σκέψεις του, ώστε να μη χωλαίνει σε κανένα από τα δύο, όπως συμβαίνει στους περισσότερους, ούτε στον νου που δεν έχει λόγο ούτε στον λόγο που δεν αντιστοιχεί στον νου;"

Ο βίος και η πολιτεία της ανεπανάληπτης μορφής του Μεγάλου Βασιλείου από τον -εξίσου μεγάλο-καρδιακό φίλο του, άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Μία βιογραφία-προσωπογραφία με εξαιρετικές πνευματικές προεκτάσεις και αναγωγές, που αναδεικνύουν ως ξεχωριστό πρότυπο τον Μέγα Βασίλειο για καθέναν που "έχει διαταχθεί να γίνει θεός", όπως ο ίδιος έλεγε, δηλαδή κάθε χριστιανό οποιασδήποτε τάξης και ηλικίας.We Also Recommend