Μωυσής: ο Θεόπνευστος νομοθέτης

Μωυσής: ο Θεόπνευστος νομοθέτης

Παναγιώτης Τρεμπέλας

  • $15.00


Ἡ ἐξαιρετική φυσιογνωμία τοῦ μεγάλου προφήτη Μωυσῆ. Ἡ κλῆση του ἀπό τόν Θεό. Τά καταπληκτικά θαύματά του. Ἡ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας καί ἡ θαυμαστή σωτηρία τοῦ ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.We Also Recommend